KsiezaPedofile.Info

 
Główna Małoletni Rodzice O Nas Kontakt
STRONA GŁÓWNA
oskarżenie
Ks. CZESŁAW MACIASZEK
Ks. WŁADYSŁAW KRAWCZYK
Ks. PIOTR SKURA
REAKCJA DIECEZJI PŁOCKIEJ
REAKCJA WATYKANU
UKRYWAJĄ KS. PEDOFILÓW
DOKUMENTY
AUDIO/VIDEO
FORUM DYSKUSYJNE
linki
RUCH OFIAR KSIĘŻY
 

Jeśli byłeś wykorzystany seksualnie przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

Jeśli posiadasz informacje o seksualnym wykorzystywaniu przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

Ja, Wincenty Szymański

Były Ministrant Parafii Rzymsko-Katolickiej W Zakroczymiu

Ks. mgr. Czesław Maciaszek

Oskarżam Księdza Mgr. Czesława Maciaszka o to że,

w okresie pełnienia swej funkcji Wikariusza parafii Zakroczym, wykorzystał seksualnie mnie jak i innych ministrantów Zakroczymskich. Wykorzystywanie seksualne małoletnich ministrantów trwało do czasu ujawnienia faktów seksualnego skandalu. Wtedy to władze diecezjalne przeniosły ks. mgr. Czesława Maciaszka w trybie natychmiastowym do innej parafii. Powierzono mu tam ponownie funkcję Wikariusza pozwalając na pracę z małoletnimi.

ks. mgr. Czesław Maciaszek - urodzony 18 grudnia 1943 roku, święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1968 roku. W roku 1969 pełnił funkcje Wikariusza Parafii Zakroczym. Jak dotychczas jedyny, Wikariusz parafii Zakroczym który nie przetrwał  jedno rocznej kadencji.

Ks. mgr. Czesław Maciaszek

Były Wikariusz Parafii Zakroczym

WIĘCEJ

Ks. PraŁat Piotr Skura

Oskarżam Księdza Prałata, Piotra Skurę o to że,

po ujawnieniu faktów seksualnego wykorzystywania ministrantów przez podległego mu Wikariusza parafii Księdza Czesława Maciaszka, nie powiadomił odpowiednich władz cywilnych. Po dramatycznej rozmowie ze mną, spowodował natychmiastowe usunięcie księdza Maciaszka z parafii ale nie uczynił nic co by mogło pomóc ministrantom, ofiarom księdza pedofila. Zadbał jedynie o reputację i interesy kościoła.

Ks. Prałat, Piotr Skura - urodzony 18 grudnia 1905 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1934 roku. Od roku 1945 pełnił funkcje Proboszcza parafii Zakroczym.

Ks. prałat Piotr Skura

Były Proboszcz Parafii Zakroczym

WIĘCEJ

ks. kan. dr Władysław Krawczyk

Oskarżam Księdza mgr. Władysława Krawczyka o to że,

wiedząc o popełnionych przez jego poprzednika przestępstwach na tle seksualnym, nie powiadomił odpowiednich władz cywilnych. Utrzymywany przez władze diecezji na stanowisku Wikariusza przez okres dziewięciu lat, pomógł kościołowi zatuszować dowody przestępstw seksualnych jego poprzednika, osłabić możliwości dociekania prawdy, po przez przekonywanie o niewinności kościoła i niepodważalnego autorytetu księży, wyrafinowane sugestie i stwierdzenia mające na celu wmówienie winy ofiarom oraz dyskredytację ofiar skandalu.

Ks. mgr. Władysław Krawczyk - urodzony 15 stycznia 1942 roku, święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 roku. W latach 1971-1980 Wikariusz Parafii Zakroczym. Jedyny, Wikariusz Parafii Zakroczym który przebył 9 kadencji. Obecnie Sędzia Sądu Biskupiego, Diecezji Płockiej.

Ks. kan. dr. Władysław  krawczyk

Były Wikariusz Parafii Zakroczym

WIĘCEJ

Bp. Bogdan Marian Sikorski

Oskarżam Władze Diecezji Płockiej o to że,

po ujawnieniu faktów seksualnego wykorzystywania ministrantów przez podwładnego im Wikariusza parafii Zakroczym, Księdza Czesława Maciaszka, (władze diecezji pod przewodnictwem biskupa Bogdana Mariana Sikorskiego) nie powiadomiły odpowiednich władz cywilnych o zaistniałych przestępstwach. Nie wykazały żadnego zainteresowania stanem zdrowia fizycznego i psychicznego wykorzystywanych seksualnie przez księdza pedofila, ministrantów zakroczymskich.
Dbając jedynie o interesy i reputację kościoła, władze diecezji płockiej przeniosły Ks.Czesława Maciaszka w tzw. „trybie natychmiastowym” do innej parafii.

bp. Bogdan marian Sikorski

Były Biskup Diecezji Płockiej

WIĘCEJ

Zakroczym.Info

 

 

RuchOfiarKsiezy.Org | KsiezaPedofile.Info | Zakroczym.Info

Dozwolone rozpowszechnianie materiału

z zaznaczeniem skąd pochodzi